Sunday, 3 June 2012

Conditii pentru instalarea aparatelor de consum

Daca pe conductele aeriene sau aparente, in hale, un instalator monteaza robinete de inchidere la inaltime mai mare de 2 m,  atunci pentru manevrarea lor  se vor construi platforme metalice cu scari si  balustrade corespunzatoare. La instalatiile interioare de joasa presiune, atat industriale cat si neindustriale, se folosesc robinetele cu cep pentru conducte pana la 4” (100 mm); pentru conducte de 2-4” si numai in incaperi nelocuite (de exemplu sala centralei termice, ateliere) se pot folosi robinete cu sertar; pentru conducte de peste 4” se folosesc numai robinete cu sertar.  La instalatiile de presiune redusa, in industrii, se folosesc pentru diametre de peste 2” numai robinete cu sertar, iar pentru diametre de 2” si mai mici se pot folosi robinetele cu cep pentru presiune redusa sau robinetele cu ventil si cu garnitura de constructie speciala pentru gaze.  La instalatiile interioare din marile cladiri  locuite se monteaza robinete de inchidere, prin care o parte din instalatie sa poata fi scoasa din functiune, independent de restul instalatiei; de asemenea se monteaza un robinet de inchidere pe ramificatiile ce deservesc mai mult de 20 puncte de consum.  La instalatiile industriale, necesitatea montarii robinetelor de separare a unor parti ale instalatiei este mai mare datorita conditiei de a asigura interventii la conducte (reparatii sau dezvoltare) fara intreruperea alimentarii in restul industriei sau a halei; astfel, pe conductele buclate se monteaza de catre  instalator robinete de inchidere de o parte si de alta a punctului de alimentare a buclei, alte robinete pentru impartirea buclei in doua sau trei parti, alte robinete pentru ramificatii care duc spre grupuri de agregate, robinete pentru  viitoarele dezvoltari (acestea din urma, pana la folosirea lor se asigura flanse oarbe, sau – la diametre mici – cu fitinguri). Exista anumite conditii pentru instalarea aparatelor de consum. Din cauza usurintei cu care se poate produce la gaze arderea imcompleta, cum si din cauza faptului ca o astfel de ardere nu prezinta semne vizibile de constatare a ei,  pentru instalarea si folosirea aparatelor consumatoare de gaz, se impun unele conditii de igiena, care primeaza si trebuie indeplinite inaintea tururor altor cerinte si conditii tehnice. Cu aceeasi prioritate trebuie indeplinite si conditiile de siguranta contra incendiilor prevazute de normele de prevenire si stingere a incendiilor. In sfarsit, pentru ca aparatele consumatoare de gaz sa poata fi instalate si date in folosinta trebuie sa fie in prealabil omologate sau standardizate; trebuie sa fie in prealabil inregistrate la intreprinderea distribuitoare de gaz din localitate in care se afla instalatia la care se monteaza.  Folosirea arzatoarelor neomologate in instalatii industriale, acolo unde conditii speciale de utilizare a gazelor justifica aceasta, se admite numai cu un anumit aviz. In ceea ce priveste instalarea aparatelor de consum in incaperile locuite, normativul prevede ca acestea sa se instaleze numai in incaperi in care sa se asigure in permanenta accesul aerului necesar pentru arderea completa a gazului consumat de aparatele instalate in acele incaperi. Orice instalator trebuie sa informeze lumea despre faptul ca nu se admite folosirea gazului in incaperi de dormit cu un volum mai mic de 18 m3 si nici in bai, bucatarii si orice fel de alte incaperi cu un volum mai mic de 7,5 m3; aceste incaperi pot fi incalzite cu sobe instalate in ele, dar cu conditia ca accesul aerului de ardere si de aprindere sa se faca numai din  exteriorul incaperii (coridoare sau vestibuluri). Un instalator cunoaste faptul ca nu se admite instalarea aparatelor consumatoare de gaz neracordate la cos in camerele de baie si in cele de dormit. Orice instalator trebuie sa aiba cunostinte despre interdictiile care exista in momentul in care executa o lucrare ce vizeaza gazele. Orice executie facuta necesita o atentie foarte mare. Un instalator trebuie sa fie o persoana cu un anumit bagaj de cunostinte si  sa fie foarte bine informat in ceea ce priveste procesul de executie al fiecarei lucrari. 


Tags: instalator, instalator sanitare

No comments:

Post a Comment